Emanuel

— 2016-06-10 10:44:15 —
Spottar mig över axeln men träffar bara axeln.