Überman

— 2015-03-08 02:24:00 —
För jorden är
vackrare
utan mirakel