V V V

— 2015-06-14 22:45:00 —
Det är helt enkelt komplicerat.