oh my

— 2012-11-25 15:27:34 —
Vill göra allt det där man ser på tumblr.

Visdom nr. 1

— 2012-11-21 01:30:36 —
Allt som tycks, tycks inte bli sagt